Gépészeti Technikum és Kollégium

Mátészalkai Szakképzési Centrum

COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos eljárásrend

Felnőttoktatás

A Gépészeti felnőttoktatásának oldalai

Informatikai partnerünk

Informatikai partnerünk az Elektrix Rendszerház

Elismeréseink

A CodeWeek oldala

Kapcsolódó oldalak

 A Mátészalkai Szakképzési Centrum oldala

-----

Az Innovatív Képzéstámogató Központ oldala

-----

 Az NSZFH oldala

-----

A felvi.hu oldala

 -----

Az Oktatási Hivatal oldala

 -----

A Diákoldal elérhetősége

Pályázataink

EFOP-3.1.9-17-2017-00008 - Iskolapad újratöltve - „Gépészeti újratöltve”

Az Iskolapad újratöltve EFOP-os pályázat oldala

 

GINOP-6.1.3-17-2018-00006 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése Mátészalka és vonzáskörzetében élő lakosság körében

Az Idegen nyelvi készségek fejlesztése című GINOP-os pályázat oldala

 

A Határtalanul Program oldala

 

TIOP-3.1.1/08/1/2008-0016 - A Szatmár-Beregi TISZK infrastrukturális fejlesztése

 

TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0013 - A Szatmár-Beregi TISZK szakmai fejlesztéseA Mátészalkai SzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumában a középfokú iskolai beiratkozás történhet elektronikusan vagy személyesen is.

 

Személyes beiratkozás

Időpont:

 • Informatika ágazat: 2021. június 22, kedd, 8:00-11:00 (102-es tanterem)
 • Közgazdasági ágazat: 2021. június 22, kedd, 11:00-14:00 (105-ös tanterem)

 

 • Gépészet ágazat: 2021. június 23, szerda, 8:00-11:00 (102-es tanterem)
 • Közszolgálat ágazat: 2021. június 23, szerda, 11:00-14:00 (105-ös tanterem)

 

 • Egészségügy ágazat: 2021. június 24, csütörtök, 8:00-11:00 (102-es tanterem)

 

Helyszín: Mátészalkai SzC Gépészeti Technikum és Kollégium4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.

 

A beiratkozáshoz hozza magával:

 • a tanuló személyi igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát (és annak fénymásolatát 1 példányban)
 • a tanuló lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, (és annak fénymásolatát 1 példányban)
 • az általános iskolai bizonyítványát,
 • a tanulói azonosító kártyát,
 • kb. 1000,- Ft-ot tanulói balesetbiztosításra.
 • az okmányirodában elkészített nemzeti egységes kártyarendszerből kinyomatott adatlapot diákigazolvány igényléshez (az okmányirodában be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát vagy a személyi igazolványt és a lakcímkártyát).
 • halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében a jegyző által kiadott dokumentumot (és annak fénymásolatát 1 példányban).

 

Beiratkozáskor kérem jelezzék, milyen idegen nyelvet tanult a gyermek az általános iskolában.

A füzeteket akciós áron meg lehet vásárolni itt az iskolában beiratkozáskor. Egy füzetcsomag ára előreláthatólag kb. 2500,- Ft lesz.

A testnevelési sporttrikót is beiratkozáskor lehet megvásárolni 2000,- Ft-ért.

Tájékoztatom az iskolánktól távolabb lakó tanulók szüleit arról, hogy a kollégiumban még van üres hely, tehát lehet jelezni az igényeket beiratkozáskor.

A kollégiumi elhelyezés ingyenes, az étkezés napi térítési díja jelenleg bruttó 775,- Ft, kedvezményes étkeztetésre való jogosultság esetén 388,- Ft.

A tankönyvek kiosztására előreláthatólag augusztus utolsó hetében kerül sor. A tankönyvosztás pontos ideje augusztus hónapban ki lesz függesztve az iskola főbejáratánál és elérhető lesz az iskola honlapján. Minden tanuló ingyen kapja a tankönyvet, melyet tanév végén vissza kell adnia.

Megkérem a Tisztelt Szülőt, hogy gyermekének valamelyik pénzintézetnél nyisson folyószámlát a nyár folyamán, mert az ösztöndíj kifizetését csak számlára utalással teljesítik.

 

Elektronikus beiratkozás

A beiratkozás adminisztrációját jelentős mértékben lerövidíti a KRÉTA informatika felületen történő jelentkezés. Erre 2021. június 15-21. között van lehetőség, melynek részletes leírása az alábbi linken érhető el.

Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) rendszerben van lehetősége a szülőknek, törvényes képviselőknek a „BEIRATKOZÁS KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYBE” (BKI) folyamat segítségével.

Akik ezt a formát választják, 2021. június 15.-től 2021. június 21-ig tehetik meg. Azonban az elektronikus beiratkozás mellett a személyes megjelenésre is szükség van a beiratkozás napján (lásd fent.: személyes beiratkozás)

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére. A részletekről a pályázati felhívásban tájékozódhat.

Pályázati felhívás     Pályázati adatlap     Adatkezelési tájékoztató

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégiumban végzett lelkiismeretes és áldozatos munkájáért az iskolavezetés javaslata alapján a 2020/2021-es tanévben az „Év Dolgozója” kitüntető elismerésben részesült Pappné Király Nikoletta iskolatitkár, Pénzes Zoltán és Sukta Erzsébet oktatók.
 
További munkájukhoz jó egészséget és szakmai sikereket kívánunk!

Az MME Kétéltű–és Hüllővédelmi Szakosztálya "az Év kétéltűje" programhoz kapcsolódva 2021-ben is rajzpályázatot hirdetett „Keresd a Zöldet!” címmel. Az országos pályázaton iskolánkat Kósa Brigitta, 11.f osztályos tanuló képviselte, aki középiskolás kategóriában harmadik helyezést ért el.

Gratulálunk! 

Mátészalka Város Önkormányzata Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy azon mátészalkai lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 18. életévét be nem töltött általános- és középiskolás gyermekek részére, akiknek igénylőlapját a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálata nyilvántartásba vette, a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosít déli meleg főétkezést a

2021. évi nyári szünetben,

2021. június 16. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tartó időszak munkanapjain, az alábbiak szerint...

Részletek

A Mátészalkai Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium általános igazgatóhelyettes (intézményvezető helyettes) beosztásának ellátására. A pályázati felhívás letölthető innen.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium szakmai igazgatóhelyettes (intézményvezető helyettes) beosztásának ellátására. A pályázati felhívás letölthető innen.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium közismereti igazgatóhelyettes (intézményvezető helyettes) beosztásának ellátására. A pályázati felhívás letölthető innen.

Kedves Kitöltő!

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium intézményben lehetőség van szakképzések és szakképesítések megszerzésére, nappali vagy esti képzési formájában. Nappali képzésben ösztöndíj (havonta) és pályakezdési juttatás biztosított. Továbbá érettségire való felkészítésre is lehetőség van a korábbi tanulmányok beszámításával (1-4 év) esti képzés keretében. Véleménye fontos számunkra, ezért kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!

A kérdőív az alábbi linken érhető el: https://forms.gle/RMi76qtnD33EhgrF8

Együttműködését köszönjük!

Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy azon mátészalkai lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 18. életévét be nem töltött általános- és középiskolás gyermekek részére, akiknek az igénylőlapját a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálata nyilvántartásba vette, a szünidei gyermekétkeztetés keretében az önkormányzat ingyenesen biztosít déli meleg főétkezést a 2021. évi tavaszi évközi szünetben, 2021. április 1. napjától 2021. április 6. napjáig tartó időszak munkanapjain, az alábbiak szerint:

Részletek

A Gépészeti Facebook oldala     A Gépészeti Youtube csatornája

E-Napló

A KRÉTA oldala
Google Play áruház oldala

A tanítási órák rendje

Térítésmentes angol órák

Térítésmentes angol órák oldala

Ápolói ösztöndíj program

Az ápolói ösztöndíj oldala

Pénz7

A Pénz7 tematikus oldala

Irány az IKK honlapjára
OSense O-Sense