Gépészeti Technikum és Kollégium

Mátészalkai Szakképzési Centrum

COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos eljárásrend

Informatikai partnerünk

Informatikai partnerünk az Elektrix Rendszerház

Elismeréseink

A CodeWeek oldala

Kapcsolódó oldalak

 A Mátészalkai Szakképzési Centrum oldala

-----

Az Innovatív Képzéstámogató Központ oldala

-----

 Az NSZFH oldala

-----

A felvi.hu oldala

 -----

Az Oktatási Hivatal oldala

 -----

A Diákoldal elérhetősége

Pályázataink

EFOP-3.1.9-17-2017-00008 - Iskolapad újratöltve - „Gépészeti újratöltve”

Az Iskolapad újratöltve EFOP-os pályázat oldala

 

GINOP-6.1.3-17-2018-00006 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése Mátészalka és vonzáskörzetében élő lakosság körében

Az Idegen nyelvi készségek fejlesztése című GINOP-os pályázat oldala

 

A Határtalanul Program oldala

 

TIOP-3.1.1/08/1/2008-0016 - A Szatmár-Beregi TISZK infrastrukturális fejlesztése

 

TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0013 - A Szatmár-Beregi TISZK szakmai fejlesztéseSzakleírás:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

- gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

- táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

- iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

- számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

- vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

- ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

- feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

- megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

- ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

- projektfeladatokban részt venni;

- nyilvántartásokat vezetni;

- leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

- jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

- gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

- szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven

A Gépészeti Facebook oldala     A Gépészeti Youtube csatornája

A KRÉTA oldala
Google Play áruház oldala

A tanítási órák rendje

OSense O-Sense