Felnőttképzés - 2023/2024

Belépés a KRÉTA-ba

Legfrissebb híreink...

Monday, July 31, 2023 MSzC Gépészeti Tartalom 502
Tanulj és szerezz egy jó szakmát a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és...
Monday, June 05, 2023 MSzC Gépészeti Tartalom 1584
A Mátészalkai SzC Gépészeti Technikum és Kollégiumában a középfokú iskolai beiratkozás...

1) Intézményi alapadatok

- az intézmény OM azonosítója: 203059 003

- az intézmény megnevezése: Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium

- székhelyének címe: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.

- az intézmény székhelyének megyéje: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

- az intézmény vezetője: Nagy József

- telefonszáma: +36/44 500-185

- e-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ellátott feladatok:

technikumi szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

- a fenntartó megnevezése: Mátészalkai Szakképzési Centrum

- a fenntartó címe: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.

- a fenntartó típusa: Szakképzési Centrum

- a fenntartó képviselője: Rostás János Tibor

- a fenntartó telefonszáma: +36/44 452-433

- a fenntartó e-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- az intézmény működő feladatellátási helyeinek felsorolása alapadatokkal (megnevezés, cím), illetve ellátott feladatokkal:

Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium, 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.

Technikumi szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

 

2) Általános közzétételi lista elemek

- A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Iskolánkban sem a 9., sem a 13., 14. és 15. évfolyamra nem szervezünk felvételi vizsgát. Intézményünk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt:

Technikum 9. évfolyamára való felvétel feltétele a 8. évfolyam eredményes befejezése, általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítése.

Technikumi osztályaink esetén az általános iskolából hozott pontszámok alapján számítunk felvételi pontszámot a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményeinek figyelembevételével (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv).

Szakképző évfolyamra való felvétel feltétele a sikeres érettségi vizsga, egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítése, túljelentkezés esetén a 12. évfolyamos tanulmányi eredmények, illetve az érettségi eredmények differenciálnak.

Egészségügyi alkalmatlanság esetén az előzetes felvételi határozat érvénytelen.

A felvételi eljárás különös szabályai: A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnybe kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, akinek a lakhelye/tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, akinek sajátos helyzete ezt indokolja. A sajátos helyzetet következő módon szabályozzuk: 1. testvére már az iskola tanulója, 2. a szülő az iskola tanulója volt, 3. a szülő az iskola alkalmazásában áll, 4. a szülő egyedülálló és/vagy tartósan beteg és vagy fogyatékos, 5. a jelentkező kiemelkedő versenyeredménnyel rendelkezik (megyei, országos 1-5. helyezés)

- A beiratkozásra meghatározott idő:

 1. június 22.

- A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

5db technikumi osztály

- Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Nincs

- A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nincs

- Megállapítások listája (a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai):

Nincs

- A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje:

Az iskola tanév közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől - péntekig: 6.00 - 21.00

Az iskolában a tanulók és szüleik a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ, tájékoztatás kérést, valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a következő időpontban intézhetik: 8.00 - 12.00 (hétfő-csütörtök), 8.00 - 11.00 (péntek).

A tanévet követően nyári szünetekben az alábbiak szerint van ügyfélfogadás: szerdánként: 9.00 - 12.00

- Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Ünnepélyes tanévnyitó (szeptember 1.)

Az Európai Diáksport Napja rendezvény (szeptember 25.)

„Iskolánk atlétikai bajnokai” atlétikai bajnokság (szeptember és április)

Megemlékezés az aradi vértanúk kivégzéséről (október 4.)

Kódolás hete (október 10-25.)

Házi szavalóverseny 9. évf. (október 13.)

FLL junior kategória elindítása (október)

Megemlékezés az 1956-os forradalomról. (október 22.)

Helyesírási verseny (november 17.)

Adótudatosság óra szervezése a NAV munkatársainak segítségével (november)

FLL versenyen való részvétel (november)

Házi szavalóverseny (november)

Online matematikai verseny (logikai feladatok megoldása) (november 24.)

Német nyelvű vers- és prózamondó verseny (december 8.)

Kreatív Műhely (december 14.)

„Hagyományok az angolszász kultúrában” vetélkedő (december 15.)

Természettudományi (fizika, kémia, biológia) vetélkedő (december-január-április)

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról. (január 22.)

Újévi Sakkverseny (január vége)

Félévzáró DÖK-gyűlés a kollégiumban (február)

Irodalmi-történelmi vetélkedő (február 16.)

Online matematikai verseny (kompetencia feladatok megoldása) (február 23.)

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (február 25.)

Iskolai szintű sakkbajnokság (február)

Extrém nap (február)

Szatmár Kupa (február)

Télűző Zenei „Ki Mit Tud?” (március 04.)

Hazánk, Magyarország vetélkedő (március 12.)

Német országismereti verseny (március 23.)

Kreatív Műhely (március 29.)

Digitális Témahéthez csatlakozás (március)

Mechwart robotprogramozási versenyen (március)

Pénzügyi rajzpályázat nyerteseinek jutalmazása (március)

Az „Év Gépírója” házi gépírásverseny (március)

Startup Safari rendezvényen való részvétel (április)

Országos robotprogramozási verseny (Sopron) (április)

Megemlékezés a költészet napjáról. (április 11.)

Angol nyelvű vers- és prózamondó verseny (április 13.)

Kirándulás a Magyar Nyelv Múzeumába (április 16.)

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól. (április 16.)

Fenntarthatósági témahét (április 19-23.)

Ünnepi műsor a Föld napja alkalmából. (április 24.)

Teöreök Aladár országos gyorsírás és szövegszerk. verseny (április)

Akadályverseny (április)

„Szellemi olimpia” az atlétikában nem jeleskedők számára (április)

Centrum szintű sakkbajnokság (április)

Az „Év Közgazdásza” házi közgazdasági verseny (április)

Ady kupa Csengerben (április)

Gépész Kollégiumi Focikupa (május)

Nyárköszöntő zenei Ki mit tud (június 03.)

Trianoni emléknap. (június 4.)

Évzáró ping-pong bajnokság (június)

- A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

4) Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

- Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

Mérési terület

Évf.

Képzési forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

2019

2018

2017

2016

2015

Matematika

10.

Szakgimn.

1551

(1524;1577)

1533

(1509;1553)

1512

(1491;1535)

1540

(1515;1571)

1551

(1528;1576)

Szövegértés

10.

Szakgimn.

1554

(1536;1578)

1551

(1529;1579)

1499

(1480;1525)

1520

(1497;1543)

1509

(1489;1531)

 

- A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

  2019/20-as tanév
Le- és kimaradók száma 74 fő
Évfolyamismétlők száma 27 fő

 

- Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203059

 

- A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanulókkal történő differenciált foglalkozásokat a nem kötelező tanórai foglalkozásokon túl a tanórán kívüli foglalkozások is biztosítják. A tehetséggondozás területén kiemelkedő szerepet játszanak a különböző diákkörök:

 • CNC szakkör
 • Lego-robot (informatika) szakkör
 • Iskolai Énekkar
 • Iskolai sportkör
 • A felzárkóztató foglalkozások
 • Délutáni szabadidős foglalkozások

- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A tanulók rendszeres otthoni felkészüléséhez szükségesnek tartjuk házi feladatok folyamatos feladását, melyek a tananyag elsajátítását, elmélyítését, gyakorlását szolgálják. Ez tantárgyakként más-más időigényű. Az oktatók feladata a házi feladatok ütemezése, figyelemmel kell arra lenni, hogy a tanulónak öt-hat órára kell másnapra készülnie. Írásbeli feladatokat leginkább gyakorlásra, illetve a hosszabb terjedelműeket önálló, alkotó jellegű feladatokra adjuk. Az írásbeli házi feladat megoldásának hiánya miatt osztályzat nem adható. A szóbeli feladatok feladásánál az oktató törekedjen arra, hogy a tanuló sajátítsa el a tömör, megszerkesztett válaszadás tartalmi, formai követelményeit.

- Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Osztályozó vizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: félévkor és év végén. Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola oktatói testülete határozza meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt tájékoztatást kap. Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

Vizsgatárgyak számonkérés módja:

Irodalom írásbeli + szóbeli vizsga

Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga

Történelem írásbeli + szóbeli vizsga

Idegen nyelv írásbeli + szóbeli vizsga

Matematika írásbeli + (szóbeli vizsga)

Fizika írásbeli + (szóbeli vizsga)

Földrajz írásbeli + szóbeli vizsga

Biológia írásbeli + szóbeli vizsga

Kémia írásbeli + (szóbeli vizsga)

Informatika (közismereti) gyakorlati vizsga

Testnevelés gyakorlati vizsga

Szakmai tárgyak írásbeli/gyakorlati+ szóbeli vizsga

 

- Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

A 2020/21-es tanévben


Osztály név Tanulók száma
9.a 32fő
9.b 29fő
9.c 29fő
9.d 30fő
9.e 34fő
9.f 34fő
10.a 24fő
10.b 25fő
10.c 33fő
10.d 25fő
10.e 28fő
11.a 22fő
11.b 21fő
11.c 20fő
11.d 27fő
11.e 30fő
10.f 28fő
11.f 29fő
12.a 19fő
12.b 21fő
12.cf 33fő
12.d 23fő
12.e 34fő
1/13.a 22fő
1/13.b 20fő
1/13.c 17fő
2/14.ab 15fő
2/14.c 16fő
5/13.f 1/13.d 24fő
5/13.e 2/14.e 31fő
2/14.gya 17fő
2/14.gym 11fő
1/13.p 1/13.g 16fő
1/13.gym 1/13.ap 11fő
1/13.gy 19fő
2/14.pirit 36fő
Ksz/12.g 18fő
HT_tavokt 7fő

 

5) Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek

- A szabadidős foglalkozások köre:

A közösségfejlesztésben a belépéstől kezdve a hagyományos rendezvények, kötelező foglalkozások mellett a szabadon választható formák is erősítik az együttműködést /kollégista-kollégista, tanár-kollégista/. Az alábbi foglalkozásokon a kollégisták érdeklődési körüknek megfelelően lehetőség szerint minél többször részt vesznek.

Fiatalok az Élet Küszöbén /FÉK/- jellem és kapcsolatépítő önismereti szakkör

Pályaorientációs szakkör

Testépítő- és röplabda kör

Kispályás labdarúgás, természetbarát kör

Elsősegély szakkör

Főzőcske-és játék szakkör

Filmklub

Szabadidős kulturális tevékenység:

Önálló ismeretszerzés és kulturális igény kialakítása /színházlátogatás, kiállítás, koncert, vetélkedő/

Média kultúrafejlesztés /info- internet/

Városi Könyvtár, Művelődési Központ rendezvényeinek látogatása

Családsegítő pályázati program

Szabadidős sporttevékenység

Mindennapi mozgás biztosítása

Heti esti sport

Kollégiumon belül házibajnokságok /asztalitenisz, sakk/

Tanulóink részt vehetnek a városi sportegyesület munkájában is.

Középiskolai kollégiumok közötti sportversenyek.

Szabadidős technikai tevékenységek:

Különböző díszítési módok, technikák megismerése / rajz- és vizuális kultúra/

Életvezetéshez szükséges ismeretek megszerzése /önismereti kör, Fiatalok az Élet Küszöbén/

- Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: -

- A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

 1. csoport: 28fő
 2. csoport: 28fő
 3. csoport: 24fő
 4. csoport: 24fő

További cikkeink...

Monday, May 08, 2023 MSzC Gépészeti Tartalom 397
A Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást...
Monday, May 08, 2023 MSzC Gépészeti Tartalom 2229
ágazat megnevezése szakmaszám szakképesítés megnevezése képzési idő induló létszám Informatika és...
Friday, April 21, 2023 MSzC Gépészeti Tartalom 3381
A Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégiumának felvételi jegyzéke...

Kapcsolódó oldalak

A Mátészalkai Szakképzési Centrum oldala Az Innovatív Képzéstámogató Központ oldala Az NSZFH oldala A felvi.hu oldala Az Oktatási Hivatal oldala