COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos eljárásrend

Felnőttoktatás

Informatikai partnerünk

Elismeréseink

Kapcsolódó oldalak

 Mátészalkai Szakképzési Centrum

-----

-----

 NSZFH

-----

 -----

 -----

Pályázataink

EFOP-3.1.9-17-2017-00008 - Iskolapad újratöltve - „Gépészeti újratöltve”

 

GINOP-6.1.3-17-2018-00006 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése Mátészalka és vonzáskörzetében élő lakosság körében

 

 

TIOP-3.1.1/08/1/2008-0016 - A Szatmár-Beregi TISZK infrastrukturális fejlesztése

 

TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0013 - A Szatmár-Beregi TISZK szakmai fejlesztéseEsemények, rendezvények a 2019/2020-as tanévben

Ünnepélyes tanévnyitó. A tanév legfontosabb célkitűzéseit Nagy József igazgató úr ismerteti a tanulókkal. A kilencedik osztályosok köszöntése. szeptember 2.
Szülői értekezlet a 12. évfolyam számára. szeptember 23-27.
Szüreti bál a kollégiumban. szeptember 25.
Európai Diáksport Napja szeptember 27.
A Határtalanul program keretében a tanulók utazása Erdélybe szeptember 30. - október 4.
Megemlékezés az aradi vértanúk kivégzéséről iskolarádión vagy videoláncon keresztül. október 4.
A Határtalanul pályázati program keretében a kollégisták utazása Gyergyóditróra. október 7.
Kódolás hete: gyárlátogatás, előadások, vetélkedők október 7-11.
Szavalóverseny a 9. évfolyam körében. október 8.
DSK közgyűlés. október 8.
Sütivásár az eü. munkaközösség szervezésében. október 9.       
Őszi véradás szervezési iskolánkban. október 10.
Részvétel a Megyei Pályaválasztási Kiállításon október 10-11.
Szülői értekezletek fogadóórával egybekötve. Éves SZMK gyűlés megtartása. Az SZMK új tagjainak megválasztása. október 15.
Kirándulás Nyíregyházára az állatparkba a kollégista tanulókkal. október 16.
Megemlékezés az 1956-os forradalomról.  október 22.
Az iskolaújság első számának megjelenése. október 25.
Részvétel a SZODSE Kupán. október vége
Részvétel a Vörösmarty Kör által szervezett szavalóversenyen. október vége
„Pénzsztár” közgazdasági versenyen való részvétel. október vége
Szakmai tanulmányi versenyek indítása a 12. osztályos gépész tanulók részére. október vége
Atlétikai bajnokság I. forduló. október vége
Fair Play kupa-Nyírbátor. október vége
Faültetés a reál mk. szervezésében. október vége
Értékes barangolás vetélkedő. október vége
Az iskolai szalagavató megrendezése. november 9.
A gyergyóditrói tanulók fogadása. november 11-15.
Elsősavató műsor szervezése.  november 12.
Házi helyesírási verseny a humán munkaközösség szervezésében, valamint megemlékezés a magyar nyelv napjáról. november 19.
Nyílt napot tartunk iskolánkban, ahol fogadjuk az érdeklődő általános iskolai tanulókat, bemutatjuk az iskolai tanműhelyeket, tantermeket, laboratóriumokat.  november 30. és december 7.
Mikulás-est a kollégiumban. december 5.
Mikulás Kupa a kollégisták részvételével. december 6.
Karácsonyfa-állítás az iskola földszinti zsibongójában és a kollégium első emeletén 12-én. Karácsonyi ünnepi műsor 21-én 1015 órától videoláncon.  december 12.
Karácsony-est a kollégiumban.  december 12.
Német nyelvű vers- és prózamondó verseny. december 18.
E-sportbajnokság. december 20.
Megemlékezés a magyar kultúra napjáról.  január 22.  
Elsősök bemutatkozó estje a kollégiumban.  január 23.  
Szülői értekezletek megtartása fogadóórákkal egybekötve.  február 6.
Alapítványi Jótékonysági bál.  február 16.
Farsang  február 19.
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól.  február 25.
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete. február 25. és március 1.
Szatmár Kupa. február 28.
Nemzeti ünnepünk köszöntése, "Hazánk, Magyarország – Hazánk, a Kárpát-medence" vetélkedő lebonyolítása, kiegészítve székelyföldi kérdésekkel. Küldöttközgyűlés.  március 14.
Küldöttközgyűlés: diákvezetők újraválasztása.  március 14.
Témahét: Fenntarthatóság-környezettudatosság. márcus 18-22.
Megemlékezés a víz világnapjáról.  március 22.
Digitális témahét.  április 8-12.                            
Megemlékezés a költészet napjáról.  április 11.   
Szakmáj Éjszakája.  április 12.   
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól.  április 16.
Végzősök búcsúestje a kollégiumban. április 16.
Ünnepi műsor a Föld napja alkalmából.  április 24.   
Osztályszintű szülői értekezletek, melyeken értékelik az osztályfőnökök a tanulók éves munkáját. Anyák napi megemlékezések szervezése.  április 24-28.
A végzős növendékek ünnepélyes búcsúztatása.  május 4.                               
Zöld-nap és diáknap szervezése, környezetvédelmi vetélkedő rendezése.  május 24.  
Részvétel a Robotolimpián.  május vége
Tanévbúcsúztató a kollégiumban.  május 29.
Trianoni emléknap.  június 4.
Tanévzáró ünnepség keretében a tanulók és a tantestület által végzett munka értékelése. június 28. (péntek)

 

Az intézmény nyitva tartása:

Az iskola nyitva tartása, az ügyintézés időpontjai:

  • Az iskola tanév közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 6.00 – 21.00 
  • Az iskolában a tanulók és szüleik a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ, tájékoztatás kérést, valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a következő időpontban intézhetik: 8.00 – 12.00 (hétfő-csütörtök), 8.00 – 11.00 (péntek).

A tanévet követően nyári szünetekben az alábbiak szerint van ügyfélfogadás: szerdánként: 9.00 – 12.00

 

Osztályok száma, létszáma:

9-12 nappali szakgimnáziumi nevelés-oktatásban

Osztály Létszám
9.a 33
9.b 33
9.c 30
9.d 35
9.e 34
9.f 34
10.a 22
10.b 27
10.c 23
10.d 28
10.e 33
10.f 23
11.a 24
11.b 24
11.c 17
11.d 19
11.e 33
11.f 29
12.a 22
12.b 16
12.c 23
12.d 13
12.e 25
12.f 22

Érettségi utáni szakképzésben:

Osztály Létszám
1/13.a 17
1/13.b 22
1/13.c 21
1/13.d 7
1/13.e 11
2/14.a 7
2/14.b 12
5/13.f 17
2/14.d 8

Felnőttoktatásban:

Osztály Létszám
11.g 24
13.m 33
13.n 22
13.p 12
13.t 11
13.i 11
13.p 11


Pedagógusok végzettsége, szakképzettsége:

  Végzettség szintje Szakképzettség
1. Egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
2. Főiskola mérnök informatikus,
3. Egyetem üzemgépész üzemmérnök, okleveles informatika szakos tanár,
4. Főiskola diplomás ápoló,
5. Főiskola informatikus mérnök, okleveles pedagógiatanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára,
6. Egyetem agrármérnök, okleveles mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány,
7. Egyetem okleveles matematika szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár,
8. Egyetem okleveles matematika szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár,
9. Egyetem testnevelés szakos középiskolai tanár,
10. Egyetem közgazdász gazdálkodási szakon, okleveles matematika szakos tanár, okleveles ábrázoló geometria szakos tanár,
11. Egyetem gépészmérnök, okleveles informatika szakos tanár,
12. Egyetem okleveles matematika szakos tanár, okleveles kémia szakos tanár, okleveles informatika szakos tanár,
13. Egyetem okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles földrajztanár,
14. Egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles történelem szakos bölcsész és tanár,
15. Főiskola diplomás ápoló,
16. Egyetem könyvtáros, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész, okleveles egészségügyi szociális munkás,
17. Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,
18. Egyetem földrajz szakos tanár, történelem szakos tanár,
19. Főiskola műszaki szakoktató,
20. Egyetem német nyelvtanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész,
21. Főiskola biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár,
22. Egyetem villamos üzemmérnök, villamos műszaki tanár, okleveles informatika szakos tanár,
23. Főiskola diplomás ápoló, általános ápolónő, intenzív betegellátó szakápoló,
24. Egyetem általános iskolai tanító, történelem szakos általános iskolai tanár, magyar szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, felnőttoktatási szakértő, szakokleveles TQM szakértő,
25. Főiskola földrajz szakos általános iskolai tanár, rajz szakos tanár,
26. Egyetem számítástechnika szakos tanár, okleveles biológia szakos tanár, könyvtáros, informatikus könyvtáros,
27. Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész,
28. Egyetem informatikus mérnöktanár, okleveles informatika szakos tanár,
29. Egyetem okleveles matematika szakos tanár, ábrázoló geometria szakos tanár,
30. Főiskola okleveles biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár, angol szakos nyelvtanár,
31. Egyetem biológia szakos tanár, okleveles egészségtantanár, okleveles egészségügyi szociális munkás,
32. Egyetem biológia szakos tanár, okleveles testnevelő tanár,
33. Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros, gazdálkodási szakos közgazdász tanár,
34. Főiskola szociálpedagógus,
35. Egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles néderlandisztika szakos bölcsész,
36. Egyetem üzemmérnök, okleveles informatika szakos tanár, műszaki tanár,
37. Főiskola ügyvitel szakos tanár, kommunikáció szakos tanár
38. Egyetem élelmiszeripari mérnök, mérnöktanár,
39. Főiskola diplomás ápoló,
40. Egyetem kémia szakos tanár, fizika szakos tanár,
41. Egyetem okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, rajz szakos tanár,
42. Egyetem számítástechnika programozó, informatika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár,
43. Főiskola testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár,
44. Egyetem mezőgazdasági gépészmérnök, számítástechnika szakos középiskolai tanár,
45. Egyetem fizika szakos tanár, angol szakos nyelvtanár, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles testnevelő tanár,
46. Főiskola üzemmérnök, közlekedési műszaki tanár,
47. Egyetem angol nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár,
48. Egyetem ének-zene szakos általános iskolai tanár, okleveles történelem szakos bölcsész és tanár,
49. Egyetem közgazdász, gazdálkodási szakos közgazdász,
50. Főiskola biológia szakos tanár, okleveles kémia szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár,
51. Egyetem programozó matematikus, okleveles matematika szakos tanár, fizika szakos középiskolai tanár,
52. Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, kommunikációs szakember, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
53. Egyetem matematika szakos középiskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár,
54. Főiskola okleveles hittanár, szervizüzemi szakos üzemmérnök, mezőgazdasági gépész üzemmérnök,
55. Egyetem kémia szakos középiskolai tanár, matematika szakos középiskolai tanár,
56. Főiskola ügyviteli szakos tanár, kommunikáció szakos bölcsész, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, intézményi kommunikátor, intézményi PR szakember,
57. Egyetem okleveles szociológus, okleveles történelemtanár, anglisztika alapszakos bölcsész (angol), okleveles angoltanár,
58. Egyetem okleveles közgazda, építőgépész üzemmérnök,
59. Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
60. Főiskola matematika szakos általános iskolai tanár, technika szakos tanár,
61. Egyetem angol nyelvtanár, okleveles angoltanár,
62. Középiskola műszaki szakoktató,
63. Egyetem biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, környezetvédelmi ökológus,
64. Egyetem biológia szakos tanár, környezetvédelem szakos tanár, biológia szakos tanár, környezetvédelmi ökológus,
65. Egyetem történelem szakos tanár, Európa-szakértő,
66. Egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
67. Egyetem történelem szakos tanár,
68. Egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár,
69. Egyetem műszaki tanár, gépészmérnök,
70. Főiskola pedagógia szakos nevelőtanár,
71. Egyetem okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles matematikatanár,
72. Egyetem matematika szakos tanár, ábrázoló geometria szakos tanár,
73. Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
74. Főiskola gépészmérnök,
75. Egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
76. Egyetem orosz nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
77. Főiskola okleveles biológia szakos tanár, technika szakos általános iskolai tanár,
78. Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,
79. Egyetem okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles angoltanár,
80. Egyetem építőmérnök technológus, pedagógia alapszakos bölcsész
81. Egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
82. Főiskola mérnök informatikus,

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

  MUNKAKÖR: VÉGZETTSÉG
1 iskolatitkár érettségi
2 iskolatitkár érettségi
3 rendszergazda főiskola
4 portás érettségi
5 gépkocsi vezető érettségi
6 takarító szakmunkás
7 ped.asszisztens főiskola
8 takarító szakmunkás
9 takarító szakmunkás
9 udvaros-karbantartó szakmunkás
10 takarító szakmunkás
11 takarító szakmunkás
12 takarító szakmunkás
13 takarító szakmunkás
14 gondnok szakmunkás
15 portás érettségi
16 udvaros-karbantartó érettségi
17 munkaügyes érettségi
18 takarító 8 általános
19 takarító szakmunkás
20 karbantartó szakmunkás
21 iskolatitkár (Gyed) érettségi

 

Az otthoni (diákotthoni) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai:

A tanulók rendszeres otthoni felkészüléséhez szükségesnek tartjuk házi feladatok folyamatos feladását, melyek a tananyag elsajátítását, elmélyítését, gyakorlását szolgálják. Ez tantárgyakként más-más időigényű. A tanárok feladata a házi feladatok ütemezése, figyelemmel kell arra lenni, hogy a tanulónak öt-hat órára kell másnapra készülnie. Írásbeli feladatokat leginkább gyakorlásra illetve a hosszabb terjedelműeket önálló, alkotó jellegű feladatokra adjuk.

Az írásbeli házi feladat megoldásának hiánya miatt osztályzat nem adható.

A szóbeli feladatok feladásánál a szaktanár törekedjen arra, hogy a tanuló sajátítsa el a tömör, megszerkesztett válaszadás tartalmi, formai követelményeit.

A tanulók beiratkozásának időpontjáról, körülményeiről a felvételi értesítővel együtt tájékoztató levél útján informáljuk a szülőket.

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái és rendje:

Témazáró dolgozat

Az egész osztályra kiterjedő, egy vagy több tantárgyi fejezet írásbeli számonkérésére szolgáló forma, melyet a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. A tanulók túlterhelését elkerülendő egyazon napon három témazáró dolgozat nem íratható. A témazáró dolgozat időtartama nem haladhatja meg a két tanórát. A témazáróra kapott érdemjegy a félévi és év végi értékelésben súlyozottan számít be.

Iskolai felmérő írásbeli dolgozat

Csak kisebb tantárgyi egységet ölel fel, kiterjedhet az osztály egészére vagy csak néhány tanulóra. Időtartama nem haladhatja meg az egy tanórát. Az értékelésben betöltött szerepe a szóbeli feleletekkel egyenértékű.

Tesztjellegű írásbeli felmérő dolgozat

Tesztjellegű írásbeli feladatokat bizonyos tantárgyakból a tárgyi tudás mérésére lehet alkalmazni. Rendje, súlya megegyezik az írásbeli felmérő dolgozatokéval.

Házi dolgozat

Adott témakör önálló otthoni feldolgozására szolgál, melynek elkészítésére legalább két hét áll a tanulók rendelkezésére. A szaktanár döntése, hogy él-e a házi dolgozat íratásának lehetőségével. Súlya – a szaktanár döntése alapján - az írásbeli felmérőkével lehet azonos.

Pótló dolgozatok

A hiányzó tanulók az osztály által korábban megírt dolgozatokat kötelesek pótolni a tanárral történő egyeztetés után, súlya adott dolgozat súlyával azonos.

Javító dolgozat

Gyengén sikerült írásbeli dolgozat esetén a tanulónak lehetősége a tanárral történt egyeztetés után, újból megírni az adott témából a dolgozatot. A javító dolgozat írásának lehetőségét és az érdemjegyek súlyát a szaktanár mérlegelheti.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

  1. a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
  2. b) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  3. c) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Osztályozó vizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: félévkor és év végén. Mivel a tanév befejezése más időpontban van a végzősöknek és az alsóbb évfolyamosoknak, így az év végi osztályozó vizsga megrendezése 2 időpontban történik. A vizsga várható időpontjait az igazgató jelöli ki, mely a munkatervben is megtalálható. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.

Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt tájékoztatást kap. Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

Vizsgatárgyak                                Számonkérés módja

Irodalom                                        írásbeli + szóbeli vizsga
Magyar nyelvtan                             írásbeli + szóbeli vizsga
Történelem                                     írásbeli + szóbeli vizsga
Idegen nyelv                                   írásbeli + szóbeli vizsga
Matematika                                     írásbeli +(szóbeli vizsga)
Fizika                                             írásbeli +(szóbeli vizsga)
Földrajz                                          írásbeli + szóbeli vizsga
Biológia                                          írásbeli + szóbeli vizsga
Kémia                                             írásbeli + (szóbeli vizsga)
Informatika (közismereti)                gyakorlati vizsga
Testnevelés                                     gyakorlati vizsga
Szakmai tárgyak                             írásbeli/gyakorlati+ szóbeli vizsga

 

A kompetenciamérés eredményei

 

Az országos NETFit eredmények iskolánkra vonatkozó adatait az alábbi linken érheti el:

https://www.netfit.eu/public/pb_riport_iskola.php?telephely=2000001755

     

E-Napló


A tanítási órák rendje

Eseménynaptár

Nincsenek események
Március 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4